Løkkafossen - turbinene

Dette er de to Francisturbinene fra 1922 som drev Lommedalen Trevarefabrikk og som skaffet 25 kW likestrøm til fabrikken. Maskinene i fabrikken ble drevet av et system av flatremmer, mens elektrisiteten var til belysning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2017

Løkkafossen - demningen skal rives

Av Odd Tore Saugerud

Demningen som danner Løkkadammen i dårlig forfatning. Det viser seg at den ble delvis sprengt vekk da bedriften der ble lagt ned tidlig på 1970-tallet, og NVE har besluttet at den skal rives. Planer om boligbygging setter fart i denne prosessen. Dette bildet dokumenterer dagens tilstand. Når demningen er fjernet, vil Lomma gå i en renne i berggrunnen, og dammen vil forsvinne. Enda et minne etter tidlig industri langs elva vil være tapt.

01 Jun 2017

Nordenden av Kjeledalen

Av Odd Tore Saugerud

Går man fra Slottet nordover over Slottsåsen, er det ikke enkelt å komme ned til Kjelen igjen på grunn av høye stuprekker. Men etter hvert kommer det en skarp kløft tvers over åsen, og den fører rimelig enkelt ned i nordenden av Kjeledalen. Bildet viser typisk terreng i området: stup og skrenter, store vindfall, bløte myrer og steinet bunn. Men det er ikke spor etter hogst her, så bakveien til Slottet kan være et interessant alternativ for de som liker urørt natur, ikke har dårlig tid, og ikke er redde for noen utfordringer underveis. Orienteringen her er enkel, med grove ledelinjer.

01 Jun 2017

Slottet og litt av «vollgraven»

Av Odd Tore Saugerud

Slottet går for å være ganske uinntagelig, med stup og skrenter i de fleste retninger. Her fra nordenden av kløfta som går rundt mye av toppen på vestsiden: høyt stup, bløt myr. Men her var dagens første og eneste spor etter andre mennesker, og med litt sikksakkgange mellom stup og skrenter gikk det greit å komme både opp og ned igjen.