Fortsatt forskalingsarbeider på Trehørningsdemningen

Som også oversiktsbildet (bilde nr. 27128) viste, er det fortsatt forskalingsarbeider på vestenden av demningen. Mellom forskalingene jobbes det også med armeringen på vannsiden. Sammenlignet med bilde nr. 26123 er det tydelig at vannstanden nå er mye lavere, og at fyllmassen mot nedre del av demningen har blitt brukt til å lage en jorddemning foran den gamle demningen. Det er også laget et innløp til bunnluka i den renoverte demningen. Når man er på denne avstanden fra byggearbeidet skulle man ikke tro at man er på Krokskogen, for her snakkes det polsk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2017

Kampesetervika med høggerhytte(?)

Av Odd Tore Saugerud

I Kampesetervika står en liten hytte med uthus, muligens en høggerhytte. På hver side av denne har bekker gravd vekk mudderet i det som var bunnen av vannet, på venstre side bekken fra Kampeseter og den nå avstengte vanntunnelen fra Søndre Heggelivann, på høyre side en mindre bekk i dalen syd for Kampeseterbrenna. I vika var det stort paddebryllup med sang og voldtektsforsøk av ungkarer som fortsatt ikke hadde funnet en partner. Litt overraskende siden Trehørningen visstnok skal være et brukbart fiskevann, og det var vak rett utenfor paddekoret.

23 Mai 2017

Trehørningsdemningen 23. mai 2017

Av Odd Tore Saugerud

Fra nord i Kampesetervika er det god utsikt til Trehørningsdemningen og byggeaktivitetene der. Bildet viser at i østenden ser vannsiden ut til å være ferdigstøpt, mens det mot vest fortsatt er forskalinger og full aktivitet. Bilde nr. 27130 viser dette i mer detalj.

23 Mai 2017

Fortsatt lenge til prammen får vann over kjølen

Av Odd Tore Saugerud

Planene for renoveringen av demningen i Trehørningen gikk ut på at nå i mai skulle vannstanden være tilbake på normalt nivå. Slik gikk det ikke, og det er nå lenger ned til vannet enn på bilde nr. 26121 fra 28. september i fjor. Prammen er den samme som på bilde nr. 26122, men har i løpet av vinteren endt opp med kjølen i været, neppe som en konsekvens av naturkrefter.