Kløfta mellom østre og vestre rygg på Ringiåsen

Fra bebyggelsen i Bærum ser Ringiåsen ut som en ganske skarp og smal åsrygg øst for Ramsåsen. I virkeligheten består den av to åsrygger, skilt fra hverandre med en stiløs kløft med stup, myr og urskog med tallrike vindfall. Bildet viser nordenden av kløfta. Her traff jeg en tåket høstdag i 2013 på elg og elgjegere, og ble beordret vekk.

Kløfta mellom østre og vestre rygg på Ringiåsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Mai 2017

En merkelig steinkonstruksjon

Av Odd Tore Saugerud

I den ganske bratte lia opp fra Fram Helserehabiliteringssenter, før Sjømennenes Helseheim, stikker denne store steinkonstruksjonen ut. På toppen er det en svanehals (bøyd lufterør), og i enden mot Fram en mur med jerndør. Utførelsen tyder på et gammelt vannreservoar for Fram, men noen vannkilde eller vannsig er ikke synlig.

03 Mai 2017

Utsikt fra Kikkut

Av Odd Tore Saugerud

Fra Busop vest for Rykkinn går det en fin oppmurt gammel vei i retning Solfjellstua. I den store svingen ved Busophula tar en tydelig sti av mot øst, merket Kikkut. Den ender på et lite platå ved tuftene etter en hytte. Der er det bygget to gapahuker, og utsikten derfra er vid. Her ser vi en sektor mot sydvest, med Søndre Kolsås, Nesoddtangen, Oslofjorden og Tanumplatået med Kirkerudbakken. På fjorden har danskebåten akkurat startet dagens reise.

03 Mai 2017

Spor etter gruvedrift ved Stormyra

Av Odd Tore Saugerud

På Eineåsen ble det på slutten av 1500-tallet funnet jernmalm flere steder, og gruvedrift ble startet opp. Jernmalmen her, og også under Tanumplatået, var jernglans, i motsetning til magnetitt ellers i landet. Det var mye enklere å utvinne jern fra jernglans med den tidens enkle renneovner. Malmen i vestre Bærum var grunnen til at Kongen i 1610 flyttet sine smeltehytter fra Akerselva til Lomma. Dette ble starten på Bærums Verk. Et av de tydeligste sporene er dette dagbruddet med tilhørende gruvegang langs bekkesiget nord for Stormyra på Gommerudfjellet.