Spor etter gruvedrift ved Stormyra

På Eineåsen ble det på slutten av 1500-tallet funnet jernmalm flere steder, og gruvedrift ble startet opp. Jernmalmen her, og også under Tanumplatået, var jernglans, i motsetning til magnetitt ellers i landet. Det var mye enklere å utvinne jern fra jernglans med den tidens enkle renneovner. Malmen i vestre Bærum var grunnen til at Kongen i 1610 flyttet sine smeltehytter fra Akerselva til Lomma. Dette ble starten på Bærums Verk. Et av de tydeligste sporene er dette dagbruddet med tilhørende gruvegang langs bekkesiget nord for Stormyra på Gommerudfjellet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Mai 2017

Blåstien opp til Sankt Olaven

Av Odd Tore Saugerud

Blåstien fra Rykkinn opp mot Sankt Olaven er ganske bratt og går delvis i en kløft. Noen deltagere på DNTs seniorturer fant den på grensen til å være for krevende til å bli blåmerket, men i tørt vær er den OK. Noe annet er det i regnvær eller snø og is, men det gjelder jo partier av mange stier.

03 Mai 2017

Hovavtrykkene på Sankt Olaven

Av Odd Tore Saugerud

Hestens landing etter å ha hoppet over dalen fra Kolsås var naturligvis hard, og sporene står der fortsatt, tusen år etterpå. Det var i alle fall folketroen, og det ble ofret i det største av dem, det som på bilde nr. 27081 er fylt med vann. Men som dette bildet viser, er det rester etter åtte slike groper, så Hellig Olav må nok ha lånt hesten Sleipner fra den norrønske mytologien. Mer sannsynlig er det at dette er små jettegroper laget av rennende smeltevann under istiden.

03 Mai 2017

Sankt Olaven

Av Odd Tore Saugerud

Turorienteringen Flaggspretten har lagt opp årets poster som turer i Marka, med mange av postene på utsikter og kulturdetaljer. Sankt Olaven lengst øst på Eineåsen (Gommerudfjellet) er en av disse. Utsikten dekker Kolsåsmassivet, Glitredammen, deler av Oslofjorden og mere til. Stedet har navnet sitt etter Olav den Hellige, som landet hesten sin her etter å ha hoppet over hele dalen fra Kolsås.