Sankt Olaven

Turorienteringen Flaggspretten har lagt opp årets poster som turer i Marka, med mange av postene på utsikter og kulturdetaljer. Sankt Olaven lengst øst på Eineåsen (Gommerudfjellet) er en av disse. Utsikten dekker Kolsåsmassivet, Glitredammen, deler av Oslofjorden og mere til. Stedet har navnet sitt etter Olav den Hellige, som landet hesten sin her etter å ha hoppet over hele dalen fra Kolsås.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Apr 2017

Ny tid

Av Erik Unneberg |

Våren har inntatt de lavereliggende deler av Bærumsmarka, og her ved Fleskum gård ved Dælivann er hvitveisen i ferd med å avløse blåveisen. Dette området er svært populært, og det var som vanlig mange som gikk tur her i dag.

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: ruiner etter gammel sag og mølle

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 26308 viste fundamentet til et gammelt vannhjul. Nå når snøen er borte, viser det seg at det er en hel rekke fundamenter og steinmurer i området. Dette bildet viser at det er flere fundamenter parvis på hver sin side av det lille bekkesiget på bildet. Trebrua som skimtes på bilde nr. 27003 hviler også på et par av slike fundamenter. Det er ikke enkelt å forestille seg hva alt dette har vært fundamentene til.

05 Apr 2017

Johnsrudsaga: rørledning med naturlig bærebukk

Av Odd Tore Saugerud |

Rørledningene ble vanligvis båret av bukker med en kjerne av gråstein innstøpt i betong. Her har bærebukken i rørkneet rast sammen, men dens oppgave er tatt over av et tre med kløft rett under ledningen. Var det ikke for dette, hadde nok dette lange rørspennet seget sammen.