Fortsatt fint i løypene

Black friday bør nytes ute i løypene. Fin-fine forhold i løypene i Romeriksåsene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Nov 2016

Fire av fem damluker ved Nedre Lysedam henger åpne

Av Odd Tore Saugerud

Alle demningene i Lysedammene har samme konstruksjon og står nå åpne, men bare ved Nedre Lysedam er damlukene fortsatt på plass. Bare den midterste har funksjon, de andre henger løse.

23 Nov 2016

Tidlig blåtime ved Nedre Lysedam

Av Odd Tore Saugerud

Ved Nedre Lysedam hadde det begynt å trekke fra syd, og skylaget var tynnere og mer blåaktig. Noe mindre tåke, men større råker, både der elva renner ut og ved utløpet i demningen. Her var det også nokså mange insekter i vinglete flukt.

23 Nov 2016

Elveløpet nedover fra Midtre Lysedam og et solid brukar

Av Odd Tore Saugerud

Ved Midtre Lysedam var forholdene de samme som ved Øvre Lysedam: tåke, overvann, råk ved utløpet og forholdsvis stor vannføring. Nå når trærne har felt bladene, er det god sikt nedover elva og til brukaret på høyre side (vestsiden), et solid stykke gråsteinmur. På venstre side gjorde en bergknaus nytten.