Elveløpet nedover fra Midtre Lysedam og et solid brukar

Ved Midtre Lysedam var forholdene de samme som ved Øvre Lysedam: tåke, overvann, råk ved utløpet og forholdsvis stor vannføring. Nå når trærne har felt bladene, er det god sikt nedover elva og til brukaret på høyre side (vestsiden), et solid stykke gråsteinmur. På venstre side gjorde en bergknaus nytten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Nov 2016

Overvann og tvilsom is på Øvre Lysedam

Av Odd Tore Saugerud

Varmegradene og regnet har satt sitt preg på isen på Øvre Lysedam. Råken ved utløpet har vokst, særlig ved kantene hvor det er vann i bevegelse mot mer stillestående vann mot selve demningen. Denne dagen var solen bare synlig på Meteorologiskes kart, ved Lysedammene var det overskyet og mer eller mindre tåke. Og Hornet dukket aldri frem.

23 Nov 2016

Stor og myrfarget vannføring ut av Øvre Lysedam

Av Odd Tore Saugerud

Denne sene novemberdagen sørget varmegrader og regnvåt snø for at vann rant i alle bekker, og telen gikk i myrene. Det medførte stor og humusfarget vintervannføring ut av Øvre Lysedam.

24 Nov 2016

Helt strøkne forhold i løypene nord i Marka

Av Petter Biong |

Her er nypreppede løyper på Flisveien vest for Ølja ved Tverrsjøstallen.