Merråsen: solens siste gylne stråler på stupet

For de som liker solnedganger, ligger Merråsen riktig til i vinterhalvåret. Det var godt med noen varmende stråler i den sure vinden som tok seg opp mot kvelden. I bakgrunnen ruver Ringkollen. Nedre del av åsryggen mot nord er nå snauhogd. Stien fra hyttene blir borte i hogsten, og det er til dels dype og meget klinete spor etter hogstmaskinene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2016

Merråsen: kjentmannspost i solnedgang

Av Odd Tore Saugerud |

Merråsen 679 moh. ligger rett nord for Svarttjerna og østsydøst for Ringkollen. Toppen er skogkledt, men et stup mot sydvest gir fin utsikt forbi Ringkollen mot Tyrifjorden.

28 Okt 2016

Seksputtmyrene

Av Odd Tore Saugerud

Seksputthøgda må ha fått navnet sitt fra Seksputtmyrene, så da måtte de undersøkes nøyere. Store og flate gras- og mosemyrer, med enkelte områder med strå som typisk vokser i fuktig lende. Men kartene, også de i stor målestokk, viser ingen putter, og jeg fant heller ikke noen. Men de var vel der den gangen myrene fikk navnet sitt.

28 Okt 2016

Utsikt fra Seksputthøgda mot dype skoger og snøfjell

Av Odd Tore Saugerud

Det er nødvendig å gå litt rundt omkring for å finne utsikt fra Seksputthøgda, men fra stupkanten mot vest er det mulig. Skogen er på Langvassbrenna, og fjellene er, fra venstre, Norefjell og Vassfarfjellene, begge med nysnø.