En litt merkelig ruin

Der terrenget begynner å flate ut før Bårhaug gård, ligger denne ruinen et godt stykke vekk fra Tøla. To rom, det ene med lange pinneskruer på hver side av det som kan ha vært en inngang eller luke, det andre med et betonglokk med netting som armering. På siden et rør med kappe og en mulig aksel til en ventil, utenfor muren ligger enda en rørbit av samme type. Kan dette ha vært bassenget til et lite vannverk som fikk vann fra demningen? Søk på Internett gir ingen svar.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2016

Fossen nedenfor demningen i Tøla

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor demningen er det en ganske fin ca. 18 meter høy foss hvor elven renner over glattskurt svaberg. Det er ingen spor etter rørledninger, renner eller verksbygninger hverken her eller lenger nedover langs elva. Demningen er synlig nær øvre bildekant.

25 Okt 2016

En mystisk demning i Tøla

Av Odd Tore Saugerud

Nordmenn har alltid elsket å demme opp vassdrag, så da ble det å følge Tøla nedover for å sjekke. Og ganske riktig, et godt stykke nedover lå betongdemningen med bredt overløp og sideløp til et støpt reservoar. Det var også en stengt bunnluke, men ingen synlig reguleringsordning for denne. Det var heller ikke noe synlig utløp (rørstuss, renne), så hensikten med demningen er nokså mystisk. Mye av dammen var nå fylt opp av grus. Det hele hadde vært solid inngjerdet. Betongdemning tyder 1900-tallet, kanskje ganske tidlig.

25 Okt 2016

En foss i Tøla

Av Odd Tore Saugerud

Tøla renner i Neperotdalen på vestsiden av Bårhaugkampen og ned forbi gården Bårhaug til den munner ut i Leira. Planen var å følge den oppover til stupet under Bårhaugkampen, men østsiden var for bratt, og med dagens vannføring var det ikke mulig å krysse Tøla på en noenlunde sikker måte. Sommerstid er den nok en bekk, for det var ingen klopper over den der stier krysset. Men denne dagen var den en elv, og det var den også listet som i oversikten over vassdrag på Romerike.