En pram fra den tiden det var tømmerfløting her?

Bilde nr. 26121 viser en gammel pram som nok har ligget lenge under vann. Den har noen konstruksjonstrekk som det kanskje er verdt å se nærmere på: beregnet for én roer, flatbunnet og stabil, med forsterkninger for og akter. Foran to hull i forsterkningen, akter en halvsirkelformet utskjæring, kanskje for en styreåre for ekstra manøvreringsdyktighet?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2016

Utløpet av tunnelen fra Søndre Heggelivann og en gammel pram

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 26083 viser at det skal utføres arbeid på demningen i Trehørningen, og at vannstanden er i ferd med å bli senket 4,5 meter. Hva har vannet skjult i oppdemt tilstand? I Kampesetervika er nå utløpet av overføringstunnelen fra Søndre Heggelivann godt synlig sammen med betongblokken som skal hindre at råken ved utløpet blir altfor lang. Nå er tilløpet stengt, bare litt lekkasjevann kommer gjennom. Dessuten ligger det en gammel og forlengst sunket trepram der, sannsynligvis et minne fra den tiden det var tømmerfløting over vannet.

28 Sep 2016

Tåken letter over fjorden

Av Kjersti von Krogh

Utsikten fra høyeste punkt på Vardåsen (349 moh.) er flott sydover Oslofjorden, selv om litt av morgentåken fortsatt ligger over lavlandet. Men en fantastisk sensommerdag i slutten av september!

28 Sep 2016

Drammensgranitt med myke former

Av Kjersti von Krogh

Vardåsen og Skaugumsåsen i Asker ruver like høyt, 349 moh., og dominerer landskapet i dette området. På toppen av Vardåsen ble det i gammel tid tent varde som varsel om ufred. Åsen var delt og eid av omkringliggende gårder. I 1940 kjøpte Asker kommune en del av platået på toppen til friluftsaktiviteter, og i 2007 ble området vernet som natur- og friområde.