Utløpet av tunnelen fra Søndre Heggelivann og en gammel pram

Bilde nr. 26083 viser at det skal utføres arbeid på demningen i Trehørningen, og at vannstanden er i ferd med å bli senket 4,5 meter. Hva har vannet skjult i oppdemt tilstand? I Kampesetervika er nå utløpet av overføringstunnelen fra Søndre Heggelivann godt synlig sammen med betongblokken som skal hindre at råken ved utløpet blir altfor lang. Nå er tilløpet stengt, bare litt lekkasjevann kommer gjennom. Dessuten ligger det en gammel og forlengst sunket trepram der, sannsynligvis et minne fra den tiden det var tømmerfløting over vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2016

Tåken letter over fjorden

Av Kjersti von Krogh

Utsikten fra høyeste punkt på Vardåsen (349 moh.) er flott sydover Oslofjorden, selv om litt av morgentåken fortsatt ligger over lavlandet. Men en fantastisk sensommerdag i slutten av september!

28 Sep 2016

Drammensgranitt med myke former

Av Kjersti von Krogh

Vardåsen og Skaugumsåsen i Asker ruver like høyt, 349 moh., og dominerer landskapet i dette området. På toppen av Vardåsen ble det i gammel tid tent varde som varsel om ufred. Åsen var delt og eid av omkringliggende gårder. I 1940 kjøpte Asker kommune en del av platået på toppen til friluftsaktiviteter, og i 2007 ble området vernet som natur- og friområde.

28 Sep 2016

Lange skygger ved Blekkevann

Av Nina Didriksen |

Tidlig på formiddagen, og skogen kaster lange skygger over myra og Blekkevannet. Et tydelig tegn på at dagene blir kortere. Sør for vannet står det en ny kjentmannspost, og ellers var hjortelusfluene på plass.