Tupperen: utsikt mot Kuvelia og Rumpemyrene

Siden utsikten fra topplatået av Tupperen var så dårlig, tok jeg en runde ut mot stupene mot Rumpemyrene. Dette er den beste utsikten jeg fant der: den tettvokste Kuvelia med Kuvehytta (Oppkuvhytta, Kuvelihytta - navnet er avhengig av hvilket kart du ser på), og østenden av Rumpemyrene, som går fra Rumpa i Vesleflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2016

Tupperen 2016: ikke bjørn, men elg

Av Odd Tore Saugerud

På annen halvdel av 1800-tallet var den avsidesliggende Tupperen (også kalt højden Tupperud) fortsatt tilholdssted for bjørn. Den siste bjørnen som ble felt i Marka, ble skutt i Kuvelia syd for Tupperen i 1882. Nå er ikke dette bjørnelende lenger, men elgen holder fortsatt til her. Vest for toppunktene var det spredt knokler over et stort område, men kranie, kjever og ryggrad var ganske bra samlet.

27 Sep 2016

Tupperen: en ås med to nærliggende, nesten like høye topper

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 26112 viser, er toppartiet til Tupperen dekket av høy skog. Vel oppe viser det seg at det er to nesten like høye topper, skilt fra hverandre av en liten gjennomgående dal omtrent i retning nord/syd. Bildet er tatt fra sadelens høyeste punkt mot syd. Tett skog hindrer sikten fra topplatået. Tupperen (eller Tupperud) er ikke navnsatt på verken på rektangelkartet fra 1825 eller det fra 1872.

27 Sep 2016

Båthus ved Pjåkavelta

Av Odd Tore Saugerud

Ved Pjåkavelta er det på mange kart merket av en bygning, som viste seg å være et båthus. Ganske værslitt, men nok av nyere dato enn prammen på bilde nr. 26113.