En lokal stiveiviser

I området fra Harestuvannet og til Fjellsjøen er noen av stiene privat merket. Dette skiltet av trykkimpregnert terrassebord står i sydenden av Fønntjernet og forteller at det er blåmerket stil (med små, blå malingflekker) til Holoa og Sørli. Et stykke før Holoa er det et stikryss med skilt mot Fjellsjøen. Det er intet skilt som peker mot den rødmerkede stien forbi kølabånnen, og det er heller ikke noen tydelig sti som tar av i den retningen fra vannet eller fra stien mot Holoa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2016

Den store kølabånnen: sirkel med diameter om lag 15 meter

Av Odd Tore Saugerud

Slik kølabånnen ligger i terrenget, med fullt av store trær og vindfall rundt og over seg, er det ikke enkelt å ta et oversiktsbilde som viser hele sirkelen. Men på dette bildet er det i alle fall mulig å se kurvaturen i vollen langs omkretsen. Så godt som alle trærne i sirkelen og også litt vest for denne har brennmerker et stykke opp på stammen.

24 Sep 2016

Den store kølabånnen nord for Holoa

Av Odd Tore Saugerud

Den store kølabånnen er delvis litt nedsenket i skrålia, delvis fylt opp. Den ligger langs og nord for stien som er tegnet på turkartet M 1 : 50 000. På sydsiden ligger ei steinrøys som antas å være rester etter milekoia. Den finnes enklest fra øst (nedenfra). Stien er tegnet noe unøyaktig inn på kartet, men den er rødmerket med runde, røde malingflekker og plastikkbånd fra Djupdalen gjennom det tettvokste området med vindfall. Videre mot Fønntjernet forsvinner både den og merkingen.

24 Sep 2016

Holoa i øst

Av Odd Tore Saugerud

Holoa ligger i inngangen til Djupdalen i høydedraget mellom Fjellsjøen og Harestuvannet. Ifølge "Marka fra A til Å" tidligere seter for gårdene Kjørven og Oren, da med navnet Holoasetra, på gamle kart kalt Lorthul Seter etter Lortholhøgda øst for Fjellsjøen. Djupdalen er trang, med bratte sider med steinur og stup, og langs bekken er det kratt og myr. Ikke sti eller tråkk, anbefales ikke som vei mot nord.