Holoa i øst

Holoa ligger i inngangen til Djupdalen i høydedraget mellom Fjellsjøen og Harestuvannet. Ifølge "Marka fra A til Å" tidligere seter for gårdene Kjørven og Oren, da med navnet Holoasetra, på gamle kart kalt Lorthul Seter etter Lortholhøgda øst for Fjellsjøen. Djupdalen er trang, med bratte sider med steinur og stup, og langs bekken er det kratt og myr. Ikke sti eller tråkk, anbefales ikke som vei mot nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2016

Stien vest for Småvann

Av Erik Unneberg

Blåstien vest for Småvann går helt inntil vannkanten. Etter sol i morgentimene skyet det etter hvert over.

24 Sep 2016

Høst ved Holmevann

Av Erik Unneberg

Høstfargene har gjort sitt inntog ved Holmenvann. Dette tjernet ligger 305 moh. ved den blåmerkede stien mellom By og Myrseter.

24 Sep 2016

Trehørningen tappes ned

Av Erik Unneberg

I forbindelse med damarbeidene i sørenden av Trehørningen, må vannet tappes ned med 4,5 meter. Det ser ikke så pent ut her nå, men i mai skal vannet være tilbake på vanlig nivå.