Tryvannstårnet i det fjerne

Her på frodig kjerrevei langs Langlielvas østre bredd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2016

Liten bygning langs Langlielva

Av Anka Nordenborg

Ser ut som rester etter en gammel demning.

14 Sep 2016

Søndre Fønntjern

Av Odd Tore Saugerud

Fønntjerna ligger vest for Fjellsjøen og litt over 25 meter høyere i terrenget enn denne. Dette er det sydligste og største av dem, et pent skogstjern med svak bananform. På turkartet Oslo Nordmark M 1 : 50 000, og også på kartet til Markadatabasen, er det tegnet inn en sti fra Fjellsjøen forbi sydenden av Søndre Fønntjern og videre til Gagnumsetra. Til tross for grundig synfaring i området fant jeg ingen sti i terrenget der denne er tegnet inn mellom Fjellsjøen og dalen fra Holoa, men mange tråkk og stier som gikk på andre steder eller andre retninger. Kompassgang med skrittelling fra høyde 489 moh. førte heller ikke frem. Den som skal til Markas kanskje største kølabånn bør derfor absolutt ta med seg GPS eller en stor mengde flaks.

14 Sep 2016

Reguleringsmekanismene til damlukene

Av Odd Tore Saugerud

På demningen er det to reguleringsluker (bunnluker) med snekke, tannhjul og tannstang for å heve og senke lukene. Lukene ble betjent ved hjelp av avtagbart ratt eller sveiv, ganske avansert i forhold mange andre demninger. Bortsett fra diverse sprekker i støpegodset er den høyre mekanismen komplett og kanskje funksjonsdyktig, mens den venstre mangler snekken og overlagrene til denne.