Morgentåke over Tverrsjøen

Varm og fuktig luft gir seiglivet tåke også over Marka. Dette var utsikten over Tverrsjøen fra Sognsætra i østenden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2016

Den vestligste putten på Storflaka

Av Odd Tore Saugerud |

«Et urørt, spennende lite skogparti, med mange myrer og små putter. Posten ligger på østbredden av den vestligste av puttene (se kartskisse).» Slik beskrev Kjentmannshåndboken 1990-1992 post nr. 15, Storflaka. Kartskissen manglet, men ut fra Markadatabasens digitale kart i stor målestokk må dette være putten som var post. Skrantende trær, blomstrende røsslyng og siv/gras i høstfarger gjør dette til en ganske vakker kulp. Posten sto på motsatt side, men den var det ingen spor etter, naturlig nok.

13 Sep 2016

Steindemningen ved Vesle (østre) Langtjern, luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Steindemningen fra 1880-tallet var solid bygget og har motstått tidens tann vel. Lukeføringer, lukehus og luke av tre er rimeligvis borte, men jernfestene står der fortsatt. Lukeåpningen er derfor helt åpen, og Langtjernene har igjen sin naturlige størrelse. Da demningen var i bruk, var de ett stort vann.

13 Sep 2016

Demningene ved Vesle (Østre) Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

Steindemningen, bygget på 1880-tallet, var kjentmannspost i perioden 1996-98. Posten står der ennå. Men her to demninger, en mye eldre og lavere kistedemning som står litt nærmere det som var, og er, det opprinnelige, uregulerte Vesle Langtjern. Under og på siden av steinrøysa foran i bildet er det fortsatt solid treverk, best synlig tvers over bekkeløpet.