Steindemningen ved Vesle (østre) Langtjern, luftsiden

Steindemningen fra 1880-tallet var solid bygget og har motstått tidens tann vel. Lukeføringer, lukehus og luke av tre er rimeligvis borte, men jernfestene står der fortsatt. Lukeåpningen er derfor helt åpen, og Langtjernene har igjen sin naturlige størrelse. Da demningen var i bruk, var de ett stort vann.

Steindemningen ved Vesle (østre) Langtjern, luftsiden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2016

Demningene ved Vesle (Østre) Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

Steindemningen, bygget på 1880-tallet, var kjentmannspost i perioden 1996-98. Posten står der ennå. Men her to demninger, en mye eldre og lavere kistedemning som står litt nærmere det som var, og er, det opprinnelige, uregulerte Vesle Langtjern. Under og på siden av steinrøysa foran i bildet er det fortsatt solid treverk, best synlig tvers over bekkeløpet.

13 Sep 2016

Det høstner i sivet på Store Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

Sommervær (23,5 °C på Sundvollen kl. 16.30) og høstfarger, pent og behagelig, men det hører liksom ikke sammen. Men det har skjedd før, 14. september 2009 syklet vi Rallarveien Haugstøl-Taugevann t/r i T-skjorte.

13 Sep 2016

Halstjernet: pent tjern, men rart navn?

Av Odd Tore Saugerud

Halstjernet ligge mellom Gråberghaugen og Langtjerna, og er et pent lite myrtjern med store og litt skrantende furuer langs vestbredden. Men hverken i terrenget eller på bildet er det innlysende hvorfor det har fått navnet. Det er det derimot på kartet, rundt vann med lang hals, som nok begynner å vokse igjen. I bakgrunnen ser vi Gråberghaugen.