Lurikoia på nært hold

Lurikoia ligger på et lite platå om lag ti meter over tjernet. Den mest tydelige stien fra nord på østsiden av tjernet tar av fra vannkanten akkurat så tidlig at det ikke er mulig å se koia, og går så rett bak den i den tette granskogen. Hadde jeg fortsatt i vannkanten og så opp en gresskledd bakke, hadde jeg truffet med én gang. Et tips til andre som kanskje vil ta turen dit: Det står i boken fra 1990-92 at man bør forestille seg stedet med tett, gammel granskog rundt for å forstå hvor bortgjemt koia var. Jeg fant ikke stubber etter trær rundt hytta, men den var likevel vanskelig nok å finne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2016

Der er Lurikoia!

Av Odd Tore Saugerud |

Lurikoia har vært kjentmannspost to ganger, i periodene 1990-92 og 2002-04. For å oppleve hvordan det var å finne gamle poster bruker vi beskrivelsen i Kjentmannshåndboken, eventuelt kombinert med et mer detaljert kart for å finne slike. Beskrivelsen i disse to bøkene var østsiden av Båhus-Branntjern i et hogstfelt fra 1980-tallet. Tallrike stier og tråkk på østsiden, alle gikk opp fra vannet og inn i tett granskog uten utsikt. Liten hensikt i å rote rundt der i lange tider, kanskje den var synlig fra vestsiden av vannet, 30 års gjenvekst til tross. Så da ble det en runde rundt vannet, i ulendt terreng med vindfall, toppbrekk og tynningshogst. Men nær nordenden av vannet kom koia endelig til syne.

06 Sep 2016

Lauvputten ved Karidalsveien: slipplass for Milorg D13

Av Odd Tore Saugerud |

Langs Karidalsveien rett nord for Lauvputten står dette skiltet om fallskjermslipp til Milorg D13. Den aktuelle delen av D13 hold til i Lurikoia ved Båhus-Branntjern, se bilde nr. 25972.

06 Sep 2016

Snøploghøgda: et uvanlig, men treffende navn

Av Odd Tore Saugerud |

Etter å ha tråkket opp bakkene til Snøploghøgda, har jeg ingen problemer med å forstå at brøytepraksisen med hesteplog ga opphav til navnet. Les mer om dette i Kjentmannshåndboken 2016-19, og prøv selv på sommerføre!