Der er Lurikoia!

Lurikoia har vært kjentmannspost to ganger, i periodene 1990-92 og 2002-04. For å oppleve hvordan det var å finne gamle poster bruker vi beskrivelsen i Kjentmannshåndboken, eventuelt kombinert med et mer detaljert kart for å finne slike. Beskrivelsen i disse to bøkene var østsiden av Båhus-Branntjern i et hogstfelt fra 1980-tallet. Tallrike stier og tråkk på østsiden, alle gikk opp fra vannet og inn i tett granskog uten utsikt. Liten hensikt i å rote rundt der i lange tider, kanskje den var synlig fra vestsiden av vannet, 30 års gjenvekst til tross. Så da ble det en runde rundt vannet, i ulendt terreng med vindfall, toppbrekk og tynningshogst. Men nær nordenden av vannet kom koia endelig til syne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2016

Lauvputten ved Karidalsveien: slipplass for Milorg D13

Av Odd Tore Saugerud |

Langs Karidalsveien rett nord for Lauvputten står dette skiltet om fallskjermslipp til Milorg D13. Den aktuelle delen av D13 hold til i Lurikoia ved Båhus-Branntjern, se bilde nr. 25972.

06 Sep 2016

Snøploghøgda: et uvanlig, men treffende navn

Av Odd Tore Saugerud |

Etter å ha tråkket opp bakkene til Snøploghøgda, har jeg ingen problemer med å forstå at brøytepraksisen med hesteplog ga opphav til navnet. Les mer om dette i Kjentmannshåndboken 2016-19, og prøv selv på sommerføre!

05 Sep 2016

Svartvannsåsen: utsikten fra trigonometrisk punkt 323 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha rotet rundt i terrenget rundt hjemmefrontshytta en times tid (uten GPS), var det godt å komme opp fra det tilgrodde og gjemte til åpent lende og utsikt igjen. Svartvannsåsen er kalt Kjekstadmarkas Besseggen, og her var det kjentmannspost i perioden 1992-94. Besseggen er vel å ta noe hardt i, men utsikten er fin og når helt til Jonsknuten.