Det eldste huset på Gjerdingdammen

Det eldste huset ligger litt nord for de andre bygningene og helt inntil trillestien vestover. Det er ifølge Sverre Grimstads bok "Nordmarka og Hakadalen" den gamle Jæringen hoggerhytte med stall fra 1876.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Sep 2016

Strålende septemberdag, men med skumstriper

Av Odd Tore Saugerud

Denne tidlige septemberdagen hadde strålende sol og temperaturer rett under 20 °C, men til tider ganske frisk vind. Her er hele bebyggelsen på Gjerdingdammen, minus det eldste huset, samlet på ett bilde.

03 Sep 2016

Trigonometrisk punkt 504 moh.

Av Odd Tore Saugerud

Dette er det som er igjen av det trigonometriske punktet på 504 moh.: jernbolten, litt av masten og korset på toppen. Her har det også vært kjentmannspost to ganger, i urtiden (1973), og i perioden 2012-14. Det er ryddet grundig, bare stempelputa til urposten er igjen. Det hadde vel ikke vært miljøskadelig om også boksen hadde fått stå. Men dette er ikke det høyeste punktet på Almedalshøgda, og kollen det ligger øst for, er heller ikke den høyeste. Det er derimot nabokollen mot vest med sine skogbevokste 517 moh.

03 Sep 2016

Almedalshøgdas beste utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Almedalshøgda har to partier over 500 moh., og det nordre av disse er delt i en nordlig og en sydlig del av en dal med stup på sydsiden. Dette er utsikten fra det høyeste punktet på den nordre delen av høgda, ca. 512 moh. Skog og atter skog, med et glimt av Gjerdingen, kraftledningen og Roensetra.