Kullveitangen: ved Fyllingselvas utløp i Bjørnsjøen

Den lille odden nord for Fyllingselvas utløp heter Kullveitangen. Her ble trekull fra kullmilene ved Bonna fraktet over isen og opp langs Fyllingselva og videre til Sørkedalen. Her er elva utsprengt og bunnen ryddet for tømmerfløtingen fra Østre Fyllingen. Som bildet viser, er dette en fin rasteplass med utsikt til Kikut, Bonna og åsene bakenfor. Kjentmannspost 2002-06.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Hengebrua over Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud |

Det er fire bruer over den korte Fyllingselva, og dette er den østligste og mest originale av dem: en hengebru av enkel, gammel modell, med tredekke og parallelle bære- og rekkverkvaiere. Dette er ikke akkurat en stabil konstruksjon, siden hvert skritt medfører tydelige bevegelser sideveis. Mens jeg klatret rundt omkring og fotograferte, kom det to unge damer som besøkte kjentmannsposten der og, noe nølende, prøvegikk brua: en av dem gikk, den andre fotograferte. Kjentmannsposten er for inneværende periode 2014-2016, men nå er det bare en uke til den er for forrige periode. Vi gleder oss!

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva: beverdemning ved utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Løken er det en gammel beverdemning hvor kronen er delvis ødelagt og de avgnagde trærne ligger nedover i elva. Men, som bildet viser, har det kommet til noen nyere småbjørker på toppen. Disse ser ut til å ligge tilfelding, men det er spor i elva som viser at ganske nylig har vannstanden der vært betydelig høyere enn nå.

27 Aug 2016

Det gulner i Marka

Av Odd Tore Saugerud |

Jakten på kjentmannsposter leder ikke bare til postene. Om man tar seg litt tid, kan man for eksempel finne spor etter bever, og mens man søker etter disse litt utenfor allfarvei, kan gule delikatesser som de på bildet dukke opp ganske uventet. Det ble en full og ganske tung ryggsekk å ha på ryggen på sykkelturen tilbake til Sørkedalen. Det er bra med kantarell i år, og nå er tiden her. Dessuten er også tyttebæra modne, og stedvis av bra størrelse.