Løken i Fyllingselva: beverdemning ved utløpet

Ved utløpet av Løken er det en gammel beverdemning hvor kronen er delvis ødelagt og de avgnagde trærne ligger nedover i elva. Men, som bildet viser, har det kommet til noen nyere småbjørker på toppen. Disse ser ut til å ligge tilfelding, men det er spor i elva som viser at ganske nylig har vannstanden der vært betydelig høyere enn nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Det gulner i Marka

Av Odd Tore Saugerud |

Jakten på kjentmannsposter leder ikke bare til postene. Om man tar seg litt tid, kan man for eksempel finne spor etter bever, og mens man søker etter disse litt utenfor allfarvei, kan gule delikatesser som de på bildet dukke opp ganske uventet. Det ble en full og ganske tung ryggsekk å ha på ryggen på sykkelturen tilbake til Sørkedalen. Det er bra med kantarell i år, og nå er tiden her. Dessuten er også tyttebæra modne, og stedvis av bra størrelse.

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva: fersk bevergnag

Av Odd Tore Saugerud |

Et søk langs nordbredden viste at her var det mange beverfelte trær, men de var gnagd ned for lenge siden. Men nærmere østenden av Løken sto denne bjørka med ganske fersk flis ved foten, og det var også noen småtrær som var felt ganske nylig. På sydsiden av Løken, omtrent rett bak treet på bildet, var det en beverhytte, men det ble ikke tid til å undersøke om den var i bruk.

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor skiløypebrua vider Fyllingselva seg ut til et lite vann, kalt Løken, som er om lag 160 meter langt og 75 meter bredt på det bredeste. Her ble tømmeret ledet mellom lenser da det fortsatt var tømmerfløting. Nå ser det ut til å være en annen type tømmeraktivitet her: Langs bredden står bartrær som har tørket, og løvtrestammer er felt ut i vannet. Begge deler er typisk for beverens skogbruk.