Det gulner i Marka

Jakten på kjentmannsposter leder ikke bare til postene. Om man tar seg litt tid, kan man for eksempel finne spor etter bever, og mens man søker etter disse litt utenfor allfarvei, kan gule delikatesser som de på bildet dukke opp ganske uventet. Det ble en full og ganske tung ryggsekk å ha på ryggen på sykkelturen tilbake til Sørkedalen. Det er bra med kantarell i år, og nå er tiden her. Dessuten er også tyttebæra modne, og stedvis av bra størrelse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva: fersk bevergnag

Av Odd Tore Saugerud |

Et søk langs nordbredden viste at her var det mange beverfelte trær, men de var gnagd ned for lenge siden. Men nærmere østenden av Løken sto denne bjørka med ganske fersk flis ved foten, og det var også noen småtrær som var felt ganske nylig. På sydsiden av Løken, omtrent rett bak treet på bildet, var det en beverhytte, men det ble ikke tid til å undersøke om den var i bruk.

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor skiløypebrua vider Fyllingselva seg ut til et lite vann, kalt Løken, som er om lag 160 meter langt og 75 meter bredt på det bredeste. Her ble tømmeret ledet mellom lenser da det fortsatt var tømmerfløting. Nå ser det ut til å være en annen type tømmeraktivitet her: Langs bredden står bartrær som har tørket, og løvtrestammer er felt ut i vannet. Begge deler er typisk for beverens skogbruk.

27 Aug 2016

Fyllingselva: skiløypebru og gangbru

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 30 meter nedstrøms demningen er det to trebruer: en ganske kort og smal og godt forankret bru nærmest demningen, og en fire meter bred bru med solid understøttelse litt lenger ned. Den siste er brua på skiløypa til Kikutstua, bygget i 2006 for å sikre maskinpreparert løype som er uavhengig av overvann og usikker is.