Bjertnessjøen: rester av en gammel steindemning

Bjertnessjøen i Rotuavassdraget er drikkevannskilde for de fleste som bor i kommunene Ullensaker og Nannestad, og er demt opp med en om lag 260 meter lang betongdemning. Et kart fra 1882 viser at det sto en damstue her. En runde over og nedenfor demningen viser tydelig at betongdemningen er bygget på damkronen til en eldre, tørrmurt steindemning, og at det fra det som nok en gang var utløpet fra denne, var bygget en lang steinmur nedover langs elva. Var dette en skåmur for tømmerfløting?

Bjertnessjøen: rester av en gammel steindemning

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2016

Vil du raste ved Grytebekken?

Av Nina Didriksen

Mellom sykkel-/skitraseen og bekken står det et bord med sittemulighet, vi tipper av svært lokal opprinnelse.

21 Aug 2016

Vann må elgen ha

Av Eivind Molde |

Den krysset en vei, og fortsatte gjennom skogen, ned til dette lille tjernet. Vann må jo elgen ha. Siden Nøstvedtmarka ikke akkurat er kjent for sine mange vann, så er nok dette stedet attraktivt for dyrene. Bildet er tatt nordvest for Bollerudåsen, ikke langt fra den tidligere husmannsplassen Bua.

19 Aug 2016

Pause ved Fiskedammen

Av Steinar Kjærnsrød

Det er innbydende å ta en pause her ved jakthytta ved Fiskedammen nordvest for Sønstebygrenda.