Kløftetjern: beverhytter med hull inn til selve hytta

På begge de to beverhyttene er det ryddet kvister og laget hull inn i selve hytta. Vi har ikke sett tilsvarende på noen av de etter hvert ganske mange forlatte beverhyttene vi har undersøkt. Har det blitt gjort av to- eller firbente jegere?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2016

Kløftetjern: to gamle beverhytter

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av tjernet ligger det to gamle beverhytter ved siden av hverandre. De er tydelig separate, og har ingen felles inngang.

24 Jul 2016

Kløftetjern: bratte sider i øst og vest, men ingen kløfter

Av Odd Tore Saugerud

Navnet Kløftetjern tyder på at tjernet ligger i eller nær en trang kløft. Her er riktig nok sidene i både øst og vest bratte og fulle av stup og skrenter, men noen tydelige kløfter klarte vi ikke å finne. Derimot er det en lang, lav tange som nesten deler tjernet i to, så «kløft» har kanskje noe med å kløve å gjøre i dette tilfellet?

24 Jul 2016

Kløftetjern: gammel beverdemning og hytte ved utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Kløftetjern er det ganske tydelige rester etter en gammel beverdemning og beverhytte. Det er er også bevergnagde trær i hopetall rundt tjernet, og døde trær langs bredden.