Kløftetjern: to gamle beverhytter

På vestsiden av tjernet ligger det to gamle beverhytter ved siden av hverandre. De er tydelig separate, og har ingen felles inngang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2016

Kløftetjern: bratte sider i øst og vest, men ingen kløfter

Av Odd Tore Saugerud

Navnet Kløftetjern tyder på at tjernet ligger i eller nær en trang kløft. Her er riktig nok sidene i både øst og vest bratte og fulle av stup og skrenter, men noen tydelige kløfter klarte vi ikke å finne. Derimot er det en lang, lav tange som nesten deler tjernet i to, så «kløft» har kanskje noe med å kløve å gjøre i dette tilfellet?

24 Jul 2016

Kløftetjern: gammel beverdemning og hytte ved utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Kløftetjern er det ganske tydelige rester etter en gammel beverdemning og beverhytte. Det er er også bevergnagde trær i hopetall rundt tjernet, og døde trær langs bredden.

24 Jul 2016

Gjevikputten: en vakker myrputt omkranset av hvite vannliljer

Av Odd Tore Saugerud

Med sin nærmest ubrutte ramme av hvite vannliljer er Gjevikputten et vakkert skue. Lise Henriksen har en forklaring på navnet i teksten til sitt stemningsfulle vinterbilde, bilde nr. 8064. Men på Markadatabasens kart i stor målestokk kalles putten for Vardåsputten, med utløp bare til Askevann, mens det i mindre målestokk og i virkeligheten også har utløp til Steinsjøen. På samme kart heter åsen nord for vannet Vardåsen, mens den på andre kart over området heter Vælsåsen. Kart skal nytes med forsiktighet!