Kløftetjern: gammel beverdemning og hytte ved utløpet

Ved utløpet av Kløftetjern er det ganske tydelige rester etter en gammel beverdemning og beverhytte. Det er er også bevergnagde trær i hopetall rundt tjernet, og døde trær langs bredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2016

Gjevikputten: en vakker myrputt omkranset av hvite vannliljer

Av Odd Tore Saugerud

Med sin nærmest ubrutte ramme av hvite vannliljer er Gjevikputten et vakkert skue. Lise Henriksen har en forklaring på navnet i teksten til sitt stemningsfulle vinterbilde, bilde nr. 8064. Men på Markadatabasens kart i stor målestokk kalles putten for Vardåsputten, med utløp bare til Askevann, mens det i mindre målestokk og i virkeligheten også har utløp til Steinsjøen. På samme kart heter åsen nord for vannet Vardåsen, mens den på andre kart over området heter Vælsåsen. Kart skal nytes med forsiktighet!

24 Jul 2016

Gjevikputten: en tidligere beverdam

Av Odd Tore Saugerud

Gjevikputten ligger i nord mellom Steinsjøen og Kløftetjern. En vakker myrputt med døde trær i myra. Typisk for områder som tidligere har vært oppdemt, f.eks. av beverdemninger. Her hadde demningen ligget noe lenger ned langs utløpet fra putten.

24 Jul 2016

Hvalrygg og badegjest i Steinsjøen

Av Odd Tore Saugerud |

Varmt og fuktig vær for tiden, og temperaturen i vannet i skogsvannene begynner å bli fristende for en svømmetur. I august 2013 fant Atie ut at det var for kaldt til lufttørking her, se bilde nr. 19896, men nå lå forholdene til rette for et bad og en nærmere undersøkelse av hvalryggen. Vannet var friskt på dypet, behagelig på grunnene, hvalryggen var grunn, rund, og glatt.