Kloppa over Grytebekken nord for Store Gryta

Nord for Store Gryta er Grytedalen flat og ganske bred. Grytebekken renner der bred gjennom et myr- og graslandskap. For den som kommer fra østsiden, ser det ikke ut til å være lett å krysse den før dalen blir trangere nærmere 400 meter vekk fra vannet. Men på vestsiden er denne kloppa bare 50 meter fra utløpet lett synlig og fortsatt passérbar. Uheldigvis har det ikke dannet seg en sti over til østsiden, så derfra er et søk i myr og høyt gras nødvendig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2016

Ned mot Gjøvik

Av Eivind Molde

Det går bratt unna ned Brattengvegen. Fortsatt er det et stykke igjen til Gjøvik og Mjøsa, som vi kan se en liten del av i bildet.

07 Jul 2016

Skonhovdrampa

Av Eivind Molde

I vegkrysset på Skonhovd står Skonhovdrampa, og minner oss om gamle dager, da melken ble hentet i spann. Her i krysset møtes Vesetvegen og Skonhovdvegen.

07 Jul 2016

Stor bil på smal veg

Av Eivind Molde

Nå er det fullt, og det blir nok mange turer tilbake hit for å hente mer tømmer. Bildet er tatt på Vardalsåsen, vest for Skumsjøen.