Padlepause ved Skysskafferodden

Årets kanotur gjennom Nordmarka, fra Mylla til Skar, innebar padling over 15 vann. Bildet er tatt ved Skysskafferodden i Sandungen mot Kjerkeberget - høyeste topp i Oslo.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jun 2016

Solbergbakken: utsikt mot Kolsås

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra toppen av stillaset må ha vært formidabel. Fra den øverste resten av fundamentet er dette dagens utsikt mot nord til Søndre Kolsås og øststupene. Mot sør var det nå sporadiske glimt gjennom løvverket til Oslofjorden og Nesoddtangen, ellers var alt grodd igjen. Men hopperne hadde neppe tid og nerver til å nyte utsikten.

27 Jun 2016

Solbergbakken 2016: overgangen til hoppet

Av Odd Tore Saugerud |

I 1977 fikk Solbergbakken plastdekke, og i 1987 ble det lagt keramiske fliser i ovarennet. Flisene er nå borte, likeså stillaset, men betongkonstruksjonen med overgangen til hoppet er fortsatt på plass. Ovarennet var bratt, selv her i overgangen er Atie på grensen til å gå over til bruk av både ben og armer.

27 Jun 2016

Solbergbakken 2016

Av Odd Tore Saugerud |

I sørhellinga på Solbergåsen et lite stykke syd for Fleskum gård: et åpent grusområde i en ellers tettbevokst og bratt li, med en ufrisert grasslette nedenfor. Kan dette være noe å vise i Markadatabasen? Fotografen mener ja, dette er jo resten av det som en gang var verdens største hoppbakke, og som senere ble Norges første bakke med plastdekke. Anlagt i 1886, innviet i 1888, plastdekke i 1977. Siste hopp var i 1992, bakken var ferdig revet i 2012.