Minne fra en gruvetid

På begynnelsen 1900-tallet ble det funnet molybden i berggrunnen i Sørumlia, og da startet en industriell utvinning av dette metallet. Molybdenverket sysselsatte på det meste 100 mann, og hadde sin mest intense periode mot slutten av 2. verdenskrig. Tyskerne trengte molybden i våpenproduksjonen, der det ble benyttet for å forsterke stål. Da krigen var over, ble molybdenverket nedlagt, og bygningene forfalt. På bildet ser vi restene av transformatorhuset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2016

Flyttblokker på Torsnabben

Av Odd Tore Saugerud

Isbreene har lagt fra seg bra med flyttblokker i Østmarka. En gave til Oppsal IFs turorientering Ola Dilt, som flittig benytter seg av dem, se bl.a. bilde nr. 16748. Veivalg vekk fra de gjennomgående stiene i dette ellers ganske urørte og stiløse terrenget kan by på utfordringer, både når det gjelder orientering og det å ta seg frem. Den største utfordringen denne dagen var likevel kampen mot klegg, flekkefluer og mygg, som tydeligvis har høysesong nå.

25 Jun 2016

Utsikt fra Torshølet over Sør-Elvåga mot Haukåskuppelen

Av Odd Tore Saugerud

Torshølet eller Torsholsvika er den sørvestre vika i Sør-Elvåga. Vannstanden denne dagen var såpass lav at den lille øya til venstre i bildet har blitt landfast, slik den var før vannet ble demt opp. Den tette skogen dekker de tallrike stupene på begge sider av vika.

25 Jun 2016

Hytte/båthus langs vestbredden av Sør-Elvåga

Av Odd Tore Saugerud

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har vanligvis med hard hånd ryddet omgivelsene for bebyggelse rundt drikkevannsreservoarer. Så også rundt Sør- og Nord-Elvåga. Men her, rett vest for Storøya, har de selv satt opp hytte/båthus til beste for drikkevannstilsynet. Den ser ut til å ha vært ute av bruk noen år nå, og er ikke særlig bra vedlikeholdt.