Storeputthytta

Storeputthytta ligger ved blåmerka sti som går fra Kirkebygjermenningen til Glitre.

Storeputthytta

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jun 2016

Kirkebyvangen

Av Anka Nordenborg |

Kirkebyvangen, nær skiløypa fra Glitre og veien fra Aas gård, har gjennom århundrene vært både seter og husmannsplass under gården Kirkeby i Nittedal. Grunnmurene vi ser i dag, er imidlertid rester fra en nyere tid, nærmere bestemt 1918, da Young Fearnley kjøpte store deler av Kirkebyskogen og bygde nye hus her oppe på «vangen». Forretningsideen var å leie dem ut til forpaktning. Men Kirkebyvangen lå for øde til, og det viste seg vanskelig å få folk til å bo her over tid. Hovedbygningen ble senere flyttet ned til Aas gård og brukt til kontor.

23 Jun 2016

På ski i Oslo sankthansaften

Av Tom Stensaker

En 40-meters runde på kunstsnø i Wyllerløypa sankthansaften 2016 - det er for oss en ny rekord, og kan hende blir snøen liggende til juli. Vi gikk 500 ganger og brukte tre timer på 20 km.

22 Jun 2016

Frodig langs sti/gammel løype til Gupu

Av Odd Tore Saugerud

Det er tett mellom løypetraséene ved Vestmarksetra nå, men innimellom er det fortsatt uforstyrrede områder med skog og åpen mark hvor husdyr kan beite. Sommeren så langt har skiftet mellom varme og regn, og har gitt gode vekstforhold for mange planter. Her beiter sauer mellom storvokst tyrihjelm, bregner og stor brennesle. Saueryggen gir et inntrykk av hvor høy vegetasjonen er allerede i juni.