På ski i Oslo sankthansaften

En 40-meters runde på kunstsnø i Wyllerløypa sankthansaften 2016 - det er for oss en ny rekord, og kan hende blir snøen liggende til juli. Vi gikk 500 ganger og brukte tre timer på 20 km.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2016

Frodig langs sti/gammel løype til Gupu

Av Odd Tore Saugerud

Det er tett mellom løypetraséene ved Vestmarksetra nå, men innimellom er det fortsatt uforstyrrede områder med skog og åpen mark hvor husdyr kan beite. Sommeren så langt har skiftet mellom varme og regn, og har gitt gode vekstforhold for mange planter. Her beiter sauer mellom storvokst tyrihjelm, bregner og stor brennesle. Saueryggen gir et inntrykk av hvor høy vegetasjonen er allerede i juni.

22 Jun 2016

Klargjøring av løypene i skiskytingsanlegget i Vestmarka

Av Odd Tore Saugerud |

Løypenettet ved Vestmarksetra har blitt vesentlig utvidet, og noen av løypene har blitt lagt om for å minske faren for kollisjon mellom trenende og vanlige turgåere. Her legges det myrjord langs kantene av den egentlige løypa. I forhold til anlegget på Linnerudkollen er løypene utført på en mer skånsom måte mot terrenget og eksisterende sti- og løypenett.

22 Jun 2016

Arenaområdet i skiskytingsanlegget i Vestmarka tar form

Av Odd Tore Saugerud |

Skiskytingsanlegget i Vestmarka er et stor anleggsprosjekt, med mye sprengning og store masseforflytninger. Vest for p-plassene var det før myrlendt med bekkefar med tett kratt, nå skal det bli standplass og vannreservoar for kunstsnøanlegget. Her fjernes feit myrjord og legges i haug for senere bruk langs kantene på løypene og andre steder det er ønskelig med grasbakke.