Edelløvskog og kampesteiner under Lille Kolsås (Kløv(er)kollen)

Kolsåsmassivet har tre markerte topper: Nordre Kolsås som er den høyeste, Søndre Kolsås med TV-masta som er den mest kjente, og Lille Kolsås eller Kløv(er)kollen, som er den laveste, men likevel en viktig del av massivets karakteristiske profil, se bilde nr. 20413 og bilde nr. 13715. Langs foten på vestsiden er det tett edelløvskog og kampesteiner, stup og store steinrøyser. Her utforsker datterdatter Vilde området for første gang, litt skeptisk etter akkurat å ha sett sin første stålorm.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2016

Lommedalsbanen: diesel for damp

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 25706 viser «Bjørkaasen» hensatt med dampen oppe, men uten vogner. Som dette bildet viser, ble dampdagen avviklet med diesellok. Bildet viser også hvorfor: trekkstanga i koblingen foran på loket hadde røket tvers av. Det hadde kanskje blitt litt for mye feiring i forbindelse med en 100-årsdag dagen i forveien. Men med sveising og riktig varmebehandling blir det nok nye muligheter for dampdager til høsten.

12 Jun 2016

Lommedalsbanen: «Bjørkaasen» har dampen oppe

Av Odd Tore Saugerud

Søndag 12. juni skulle være dampdag på Lommedalsbanen, og «Bjørkaasen» fra 1904 var forskriftsmessig fyrt opp til driftstrykk på dampen. Men før første avgang sto loket likevel på et sidespor, og lokfører var i ferd med å blåse ned kjelen.

11 Jun 2016

Fuglerede, en uvanlig orkidé

Av Odd Tore Saugerud |

Dæliskogen er kjent for praktfull blomstring av tallrike blåveis og hvitveis. Men skogen har også andre planter, som er mer beskjedne, men likevel oppsiktsvekkende om du først finner dem. Dette er fuglerede (Neottia nidus-avis), en orkidé, rødlistet som nær truet. Den vokser på kalkholdig grunn i edelløvskog, mangler klorofyll, og snylter derfor på andre planter. Navnet har den fått fordi roten ser ut som et fuglerede. Alt som er over jorden ser vissent ut hele plantens liv. Selv om disse eksemplarene står nær sti, kan du gå rett forbi uten å legge merke til dem. Men dette bildet kan muligens hjelpe?