«Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet sett nedenfra fra øst

Våpenlageret «Kjelleren på hylla» skulle ikke være lett å finne under krigen, og er det heller ikke i fredstid. Her er det sett nedenfra fra øst. Skrenten på bildet er vel ca. fire meter høy, og ligger tilsynelatende åpent bak en liten grasslette. På toppen er det en gammel stubbe og en fremtredende bjørk med bøyd stamme nederst. Steinene som er synlige til venstre (vest) for stubben er sydveggen av våpenlageret. Det går en steinet sti fra østsiden av brua over Vesleelva i retning mot lageret, men noe lenger øst. Til lageret går det ikke sti eller tråkk, og sikten dit er dårlig på grunn av kratt. Jeg har laget to minivarder ved stien. Disse viser retningen til grassletta og stupet. Derfra er det mulig å krabbe opp til lageret.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Mai 2016

Våpenlageret på «Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet

Av Odd Tore Saugerud

I den bratte lia mot Kolletuppen hadde Milorg under krigen to våpenlagre. Bilde nr. 24724 og bilde nr. 24736 viser det øvre lageret, som lå i steinur. Men det mest kjente lageret, «Kjelleren på hylla», fant vi ikke senhøsten 2015. Men i dag fant jeg det, etter et ganske langvarig og nøye søk på hyllene øst for Vesleelva. Gropa mellom steinen, noen rustne blikkbiter og et galvanisert (lufte)pipeelement viser at dette var lageret. Bilde nr. 25669 gir noen hint om hvor det er og hvordan man kan komme seg dit.

31 Mai 2016

I sommer er Åmodtsdammen grønn

Av Odd Tore Saugerud

Det er sommervannføring i Vesleelva fra Aurevann nå, bare nok til å fylle bunnutløpet i Åmodtsdemningen. Så nå er Vesleelva igjen elv gjennom Åmodtsdammen slik som den var før den ble demt opp, og slynger seg gjennom et grønt landskap. En stor kontrast til bilde nr. 20980, da dammen var full og det var foss over overløpet på demningen.

31 Mai 2016

Over vollen på Fagerliseter

Av Torgeir Stenstad

En fantastisk kveld i Marka den siste dagen i mai, og etter en tung sykkeltur fra Sørkedalen via Sandungen, er målet for turen nådd. Her er ennå rester av seterlivet i Marka, og det er belønnet med en kjentmannspost.