Vakkert tuntre nyter en regnværsdag

Feiringseter ligger på vestsiden av Røyrivann. Her setret gårdene Feiring, Nes og Skårer, og ble nevnt i gamle protokoller helt tilbake til 1600-tallet. Tømmerhytta som nå står der, ble oppført i 1942, og det flotte tuntreet er like vakkert uansett årstid!

Vakkert tuntre nyter en regnværsdag

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2016

Milsukersamling på Vangen

Av Vigdis Jynge

Skisesongen er over i Marka. Avslutningen ble feiret med premieutdeling, gryterett og kanelsnurrer og et gruppebilde. På bildet ser vi i bakre rekke fra venstre Fredrik Gade, Erik Kagge, Werner Poensgen, Harald Gløersen. Ellen Hernes, Else Kolflaath, Ragnar Dybpsjord, Peder Gade og Ragnar Thoen. I fremre rekke fra venstre: Jørgen Fog, Torleif Johnsen, Anne Kvisgaard Gløersen, Vigdis Jynge, Kjersti Von Krogh, Kristian Wiig, Arild Haug og Tom Stensaker.

23 Mai 2016

Milslukersamling på Vangen: eliten i herre- og kvinneklassen

Av Vigdis Jynge

Årets høydepunkt er milslukersamlingen på Vangen med premieutdeling og en bedre middag. Fra venstre: Vigdis Jynge, Werner Poensgen, Else Kolflaath, Ragnar Dybpsjord og Tom Stensaker.

21 Mai 2016

Bevergnag ved Lomma

Av Odd Tore Saugerud

Rekognosering før morgendagens kulturvandring langs nedre del av Lomma. Ved tømmerinntaket til gamle Bærums Verks Sag og Høvleri var det helt ferske spor etter bevergnag, de første jeg har sett ved Lomma. Ved nærmere ettersyn var det også andre avgnagde trær i løvtrekrattet lenger ned. Ingen spor der etter gnaging da vi arrangerte seniortur derfra i slutten av februar. Streifbever eller en som vil bli fastboende?