Morgensykling på Ankerveien

På Ankerveien er det plass til alle typer aktiviteter, og her møtes gående, joggende, ridende og syklende i skjønn forening. Partiet mellom Fossum og Øverland er spesielt hyggelig, og innbyr til avstikkere og stopp her og der. Bildet er tatt der Sæterbekken krysser veien. Til høyre ser vi den store golfbanen på Haga, fra gammelt av kalt "Sauejordet"

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2016

De gamle Ullevålseterbakkene

Av Nina Didriksen

I lia vest for det velkjente serveringsstedet Ullevålseter ligger noen nedlagte hoppbakker. I den største var det mulig å hoppe 35 meter. I sommer henger det en stifinnerpost her, med et informasjonsskilt om bakkene.

18 Mai 2016

Fortsatt fint på avstand

Av Tom Ingebrigtsen

Få steder ligger like fint til i terrenget som Lørenseter. På avstand ser gården fortsatt fin ut, men manglende vedlikehold preger dessverre de fleste husene på stedet.

18 Mai 2016

Forfall på Lørenseter

Av Tom Ingebrigtsen

Mange av bygningene på Lørenseter trenger sårt til vedlikehold, blant annet er takene i ferd med å gi etter for vær og vind. Forlatte bilvrak hever heller ikke inntrykket.