Yrende liv på Kolsåstoppen

Mange fant veien opp til Kolsåstoppen 2. pinsedag, da værgudene viste seg fra en generøs side. Utsikten herfra var som vanlig fantastisk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Mai 2016

Ola Dilt 2013 og 1967: postbeskrivelse «Myr»

Av Odd Tore Saugerud

Norges første turorienteringsopplegg var Askeladden fra 1966. Ola Dilt startet opp i 1967, og feirer jubileet med to kart med poster fra startåret på datidens kart. Vi tok det andre av disse i går. Det øverste innfelte kartet er et utsnitt av kartet som ble brukt i 1967. Kartet er fra 1961 i målestokk 1 : 10 000 med 5 m ekvidistanse. Det nederste kartutsnittet er fra 2013, i samme målestokk, og viser samme område. Forskjellen er enorm, og egnet orienteringteknikk var også forskjellig. På det gamle kartet var kompass og til dels skrittelling nødvendig, i tillegg til å følge med på terrengformasjonene og velge grove ledelinjer. På det nye går det mye mer på presis kartlesing. På starten av 1970-tallet hendte det fortsatt at vi løp på de gamle kartene, f.eks. STKs Nøklevann - Haukås M 1 : 20 000 fra 1962, med enda færre detaljer. Bildet viser en post på Hestehullsåsen, en myr som er på begge kartutsnittene. Den kan plasseres ganske entydig ved å bruke begge kartene. Prøv selv!

16 Mai 2016

Bloms utsikt gror igjen

Av Torgeir Stenstad

Her øst for Spålsveien kan vi ennå skimte både Spålen og Katnosa, men grantrærne er mannshøye, og snart er nok utsikten en saga blott.

16 Mai 2016

Vest på Lortholkollen, 621 moh.

Av Torgeir Stenstad

Snøen er borte, og her ved kjentmannsposten er det flott utsikt mot Bleiksjøflaka og videre vestover.