Vår på Tanumplatået

Det var litt surt oppe på Søndre Kolsås i dag, men utsikten var fin. Her ser vi mot et isfritt Stovivann og et vårlig Tanumplatå, med Ramsåsen i bakgrunnen. Gårdene vi ser, er (fra venstre til høyre): Søndre Stovi, Nordre Stovi, Nedre Horni, Øvre Horni og Kveise.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Apr 2016

"Den hvite hvalen" i Langvann

Av Lise Henriksen

Omtrent midt i Langvann lyser dette hvite, lille skjæret opp, til forveksling lik en hval. Her sett fra vestsiden av Sotåsen, mot Langvannsbrenninga. Begge navnene har sin opprinnelse i den store skogbrannen som herjet i disse områder sommeren 1889.

17 Apr 2016

Kulturvandring langs Sandvikselva: Kalkmølla kulturstasjon

Av Odd Tore Saugerud

Driften av Franzefoss kalkmølle opphørte i 1964. Nå har møllebygningen blitt rehabilitert og ombygget til møte- og konsertlokaler, og er igjen i full bruk som kulturstasjon.

17 Apr 2016

Kulturvandring langs Sandvikselva: Franzefoss kalkmølle

Av Odd Tore Saugerud

På starten av 1900-tallet var kalkmel «in» som kunstgjødsel (gjødningskalk). På Hamang var det gode forekomster av kalkstein. SandvikseIva kunne gi drivkraft, og det var kort vei til jordbruksland og utskipningshavn. Demning og turbin ble anlagt i elva, møllebygning oppført med steinknuser og mølle, og tatt i bruk i 1919. Dette ble starten på steinindustrien Franzefoss Bruk A/S, som fortsatt er en betydeling aktør i Østlandsområdet. Nå er det sprengt en laksetrapp på sydsiden av fangdemningen, og her foregår høstens stamfiske av sjøørret og laks.