En av mange vedstabler ved Spålsveien

Denne vedstabelen ligger nesten øverst ved Spålsveien. Det var vedhugst ved Spålsveien i 2015. Utsikten er blitt formidabel. Det ligger flere vedstabler langs veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Feb 2016

Gapahuk nord for Tverrsjøen

Av Vigdis Jynge

Et par raster i en solid gapahuk nord for Tverrsjøen. Den ble bygget i 2015 av Jevnaker allmenning.

19 Feb 2016

Skoleklasse på overnattingstur

Av Vigdis Jynge

En skoleklasse som hadde vinterferie, hadde overnattet ved Bleiksjøen og var på vei hjem til Skansebakken.

21 Feb 2016

Skumlistua

Av Roar Myhre

Herlige scooterspor vest for Skumsjøen.