Løypekryss på Ormsteinsmyra

Løypa videre rett fram går strake veien til Prestmarka. Til venstre i bildet går det en løype vestover mot Rognlia og videre til Sønstebygrenda. Begge strekningene er en del av Rognlirunden, som mange tar fra Prestmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Feb 2016

I grenseland

Av Steinar Kjærnsrød

Vi er helt nord på Rossumsetermyrene og like ved løypekrysset der skillet mellom løypenettet til Øståsen skiløyper og Eina Skiklubb går.

25 Feb 2016

Herlige løyper nordover på Rossumsetermyrene

Av Steinar Kjærnsrød

Nord for Åstjern går løypa over de store Rossumsetermyrene, og her er det spesielt fint når sola skinner og føret er som i dag.

24 Feb 2016

Flott vintervær ved Vassbråa

Av Steinar Kjærnsrød

Vassbråa ligger ved Sagvollen og er et stort vann med en del hytter rundt. Dette er østlige grense for løypekjøringen til Øståsen skiløyper, og ingen løyper videre her mot f.eks. Nannestad og Hurdal.