Herlige løyper nordover på Rossumsetermyrene

Nord for Åstjern går løypa over de store Rossumsetermyrene, og her er det spesielt fint når sola skinner og føret er som i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Feb 2016

Flott vintervær ved Vassbråa

Av Steinar Kjærnsrød

Vassbråa ligger ved Sagvollen og er et stort vann med en del hytter rundt. Dette er østlige grense for løypekjøringen til Øståsen skiløyper, og ingen løyper videre her mot f.eks. Nannestad og Hurdal.

24 Feb 2016

Flotte løyper på Stikkvannsveien

Av Bent Luther

Fra Midtskogvann er det tørrvoksføre. Litt hardt lenger ned, og isete ved start på Grytnes. Snødybde opp mot 50 cm i de høyestliggende områdene. Bildet er tatt i stigningen før Midtskogvann.

24 Feb 2016

Stor utfart ved Sagvollstallen

Av Steinar Kjærnsrød

Sagvollstallen er en viktig serveringsstue på Hadeland, og er åpen hver dag i vinterferien i år. Det er mye hytter i området og kjøreveg helt inn, og det gjør at det blir en del biltrafikk inn hit, uten at det er til plage for skiløperne. Sagvollen og vannet Vassbråa er forøvrig østgrensen for løypenettet på Hadeland. Dessverre er det ingen forbindelse videre mot Nannestad og Hurdal.