Ørret fra Store Fidlingen

Det er mulig å fiske nesten langs hele vannet, og både sluk, mark og flue kan gi gode resultater. Her en stolt fisker med en flott ørret på 700g.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 1999

Fiske i Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød |

Fidlingen har en fin bestand av abbor og ørret, og særlig er abboren lett å lure her ...

14 Aug 1999

Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Det ble fløtet tømmer fra Store Fidlingen og ned i Katnosa, og en vanlig steinkistedam i sydenden av vannet er minner fra den tiden. Bildet er tatt nordvestover fra østenden av vannet.

14 Aug 1999

Leir ved Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Fidlingen er et av mange nordmarksnavn som har fått unngjelde for språkforvanskingen som ble innført av NGO (?) for flere år siden(!) - Fyllingen står det på nye kart. Store Fidlingen er i hvert fall et vakkert vann, med et par fine teltplasser. Her fra en liten tange i nordenden av vannet.