Fiske i Store Fidlingen

Fidlingen har en fin bestand av abbor og ørret, og særlig er abboren lett å lure her ...

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 1999

Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Det ble fløtet tømmer fra Store Fidlingen og ned i Katnosa, og en vanlig steinkistedam i sydenden av vannet er minner fra den tiden. Bildet er tatt nordvestover fra østenden av vannet.

14 Aug 1999

Leir ved Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Fidlingen er et av mange nordmarksnavn som har fått unngjelde for språkforvanskingen som ble innført av NGO (?) for flere år siden(!) - Fyllingen står det på nye kart. Store Fidlingen er i hvert fall et vakkert vann, med et par fine teltplasser. Her fra en liten tange i nordenden av vannet.

14 Aug 1999

Innerst i Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Lengst nord og innerst i Katnosa vanker det få mennesker sommerstid. Her kommer skiløypa fra Holoaseter ned om vinteren, men i midten av august er det bare fiskeørn og hegre som irriterer seg over oss fiskere som tar oss frem i det uveisomme terrenget her ..