Store Fidlingen

Det ble fløtet tømmer fra Store Fidlingen og ned i Katnosa, og en vanlig steinkistedam i sydenden av vannet er minner fra den tiden. Bildet er tatt nordvestover fra østenden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 1999

Leir ved Store Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Fidlingen er et av mange nordmarksnavn som har fått unngjelde for språkforvanskingen som ble innført av NGO (?) for flere år siden(!) - Fyllingen står det på nye kart. Store Fidlingen er i hvert fall et vakkert vann, med et par fine teltplasser. Her fra en liten tange i nordenden av vannet.

14 Aug 1999

Innerst i Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Lengst nord og innerst i Katnosa vanker det få mennesker sommerstid. Her kommer skiløypa fra Holoaseter ned om vinteren, men i midten av august er det bare fiskeørn og hegre som irriterer seg over oss fiskere som tar oss frem i det uveisomme terrenget her ..

13 Aug 1999

Roen seter - gammelt stølshus

Av Steinar Kjærnsrød

I dag dominerer hytter på den flotte vollen på Roen seter, men noen av de gamle stølshusene er bevart, på bildet her i skogbrynet der stien går videre mot Elgstøa. I døren på huset på bildet er det risset inn M. Roen - 1937. Kan det være Martha Sogn som var budeie her i 27 år før krigen?