Skitur over Smedmyra

Det var preprarert fra Elveli til krysset der Bjørnebergveien går til venstre. Vi fulgte denne til enden, og det var fint å gå i fjærlett nysnø. Her ved løypekrysset går en av de flotteste scooterløypene i Marka. Mot sør går løypa over Heikampen, og mot nord går løypa mot Kveldrostjern. Nå var det for lite snø til å gå i disse løypene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Jan 2016

På vei opp bakken i Nyseterveien

Av Petter Biong

kan man nyte hyggelig selskap og flotte forhold....

07 Jan 2016

Hindring i løypa

Av Petter Biong

På vei fra Katnosa til Gjerdingen har det dukket opp en ny utfordring i løypa i det du skal ned på isen.

06 Jan 2016

En ukjent rødmerket skiløype ved Sæterbekken

Av Odd Tore Saugerud

Mellom Sæterbekken og Moløkkbekken er det en ganske skarp åsrygg med til dels stupbratte sider. På ryggen går det en sti nesten til der bekkene møtes. Denne hadde utydelig blåmerking, og noe tydeligere rødmerking. Nå har jeg sjekket turkart med skiløyper fra 1940 og til 2013, og ingen av kartene viser noen løype på ryggen. Løypene gikk forbi Madserud eller Sæteren gård. På dette bildet, som viser vadestedet over Sæterbekken, er det synlig rødmerking på et tre til høyre (øst) for bekken. Dette må ha vært en løype for de med gode tekniske ferdigheter. Bildet viser også hvordan Sæterbekken kjøyver i kulden.