Innerst i Katnosa

Lengst nord og innerst i Katnosa vanker det få mennesker sommerstid. Her kommer skiløypa fra Holoaseter ned om vinteren, men i midten av august er det bare fiskeørn og hegre som irriterer seg over oss fiskere som tar oss frem i det uveisomme terrenget her ..

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 1999

Roen seter - gammelt stølshus

Av Steinar Kjærnsrød

I dag dominerer hytter på den flotte vollen på Roen seter, men noen av de gamle stølshusene er bevart, på bildet her i skogbrynet der stien går videre mot Elgstøa. I døren på huset på bildet er det risset inn M. Roen - 1937. Kan det være Martha Sogn som var budeie her i 27 år før krigen?

13 Aug 1999

Roenseter - utsikt mot Gjerdingen

Av Steinar Kjærnsrød

Roenseter må ha hatt en av de fineste beliggenhetene av alle nordmarkssetrene, før høye grantrær og kraftlinje skjemmer utsikten mot Gjerdingen østover.

07 Aug 1999

Gjerdingen gård

Av Steinar Kjærnsrød

Som så mange andre Markaplasser har også Gjerdingen vært bebodd av finner, men plassen gikk så siden inn i Nordmarksgodset. I 1919 ble stedet imidlertid skilt ut og kjøpt av direktør Gerhard Kallevig, og brukes i dag som fritidsbolig av Kallevigfamilien.