Sylling

Etter omfattende hogst er det nå mulig å skue ut over Sylling fra en ny vinkel.

Sylling

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Des 2015

Snauhogst

Av Eyvind Wang

I hellingen mellom Vestmarka og Sylling er nå store områder blitt snauhogget, og man har fått en helt annen utsikt enn tidligere. Denne veistubben er ikke til å kjenne igjen. En betydelig forbedring og langt mer oversiktlig å sykle ned her hvor det fort blir høy fart. I horisonten midt i mot skues nå Skaret og Krokskogen.

13 Des 2015

Jegere i Lommedalen

Av Erik Unneberg

Innerst i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann, var disse jegerne ute i det snefattige, men delvis rimete og kalde landskapet.

13 Des 2015

Vesleelva

Av Erik Unneberg |

Det var kaldt ved Vesleelva i dag, for solen nådde ikke ned hit. Skiltet vi kan skimte til venstre i bildet, har denne teksten: "SIS-radiostasjonen Meton opererte høsten 1943 herfra med strøm fra Løvenskiolds kraftstasjon i bekken her. Den måtte flytte etter å ha vært peilet inn av tyskerne." SIS er forkortelse for Secret Intelligence Service. Se også bilde nr. 20659. På den andre siden av elven står et annet skilt, til minne om Milorggruppe 13313, som hadde lagret våpen i en steinrøys ca. 150 meter nord for skiltet.