Lathusåsen

Lathusåsen (267 moh.) ligger sørøst for Østernvann. Det går blåmerket sti over toppen, og den ble valgt i dag. En kombinasjon av lys og skygge på toppen gjorde det vanskelig for fotografen, men sikten mot Voksenkollen og Holmenkollen var i alle fall god. Vi ser også litt av Bogstadvannet, samt noe av byen. Ordet "Lathus" kommer av "ladehus".

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Nov 2015

Øvre rettersted

Av Erik Unneberg |

Øst for fengselet på Ila ligger Øvre rettersted, der tyskerne foretok henrettelser under krigen. Minnesmerket som er satt opp på stedet, er til minne om de seks Grini-fangene som ble skutt her 21. juli 1944. Det var Ruth Andersen (f. 1907), Sigrid Hammerø (f. 1893), Helene Johannessen (f. 1924), Helge Larsen (f. 1901), Jacob Palkin (f. 1892) og Arne Stølan (f. 1909). Frem til frigjøringen lå de i en fellesgrav der minnestenen til venstre på bildet står.

15 Nov 2015

Nedre rettersted

Av Erik Unneberg |

Her, ved Ankerveien mellom gårdene Nordli og Nordby, ble Grini-fangene Åge Hedenstad (f. 1921) og Kjell Segelcke Koren (f. 1924) skutt av tyskerne 5. juli 1944. Etter krigen ble det reist et minnesmerke etter denne hendelsen. Stedet kalles "Nedre rettersted".

15 Nov 2015

Speilblankt Østernvann

Av Erik Unneberg

Det var knapt en krusning på Østernvann, der det lå badet i sol i midten av november.