Heikampen: myra syd for toppen 569 moh.

Målet for dagens tur var vraket av en Piper Cub i lia vest for Smedmyra. Planlagt rute dit var veien fra Elveli, så traktorstien som den går over i, og så skauleis til vraket. Men omtrent like langt nord som Langlidemningen ble traktorveien til dels utydelig, men mest fullstendig overgrodd med 3 – 5 meter høyt grankratt, med tørre grener nederst. Kilometertiden gikk opp mot en time. Da terrenget videre nordover var meget kupert med stup og skrenter, med mosegrodde urer og mye toppbrekk på ryggene, måtte turen avbrytes med 300 meter igjen til målet for å sikre at tilbaketuren ikke skulle gå i både tåke og mørke. Retur samme vei var ikke et alternativ, så da ble det skauleis opp på Heikampen i stedet. Her har jeg kommet meg opp på scooterløypetraséen ved myra rett syd for det høyeste punktet på 569 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Nov 2015

Kvinender på Finnsrudvannet

Av Eyvind Wang |

Finnsrudvannet er et lokalt vann i Asker. Her er to kvinender som er avbildet her. Hunnen til venstre, hannen til høyre.

24 Okt 2015

Myrsetra - en øde plass i Rausjø skog

Av Jørgen Fog

Østmarkas venner og Skogvesenet har satt opp et minneskilt ved en av de mest øde plassene i Rausjø skog. Her var det fõr nok til to kuer og en hest. Grunnmuren kan fortsatt skimtes mellom kratt og langt gress.

02 Nov 2015

Skaugumsåsen: utsikt med rettledning

Av Odd Tore Saugerud

På Skaugumsåsen ble det den 30. august 2014 satt opp en sikteskive. Her er den, sammen med en god del av den usikten den dekker. På fjorden er Color Magic på vei til Kiel, og har akkurat passert lekteren (rød flekk) som driver på med å sprenge vekk grunner i farvannet der de større skipene må gå.