Vardåstjern sydøst på Vardåsen

Vardåstjern er ett av de mange skogstjernene syd for Vardåsen. Dette er utsikten fra nordenden av tjernet mot vika i nordøst. Her er det et flatt, myraktig parti med utsikt mot øst og flyene som tar av og lander på Gardermoen. Her gikk skiløypa fra Åsgreina til Bekkestua på begynnelsen av 1990-tallet, og her var det kjentmannspost i perioden 1990-92.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2015

En gammel stall

Av Odd Tore Saugerud

I skogen nord for myra nord for Slattumsvangen står denne gamle stallen og venter på at den skal falle sammen. En døråpning dekket av en bølgeblikkplate og et påbygg av flere bølgeblikkplater gir den stabilitet en stund til, men så går nok enda et minne om tømmerhogst i gamle dager tapt.

23 Okt 2015

Spilen, et ganske lite myrtjern

Av Odd Tore Saugerud

Kartet viser at Spilen er et ganske lite tjern i et ganske flatt myrområde. Bildet viser at det i terrenget er flere små åsrygger som gjør at nedslagsområdet til vannet er lite. Vi fant heller ikke tydelige innløp eller utløp. I etterpåklokskapen klare lys må det kunne karakteriseres som noe optimistisk å tro at dette skulle være tilstrekkelig til å fylle opp et vannmagasin med en fire meter høy demning, se bilde nr. 24424, til et påtenkt elektrisitetsverk.

23 Okt 2015

Demningen nordøst for Spilen

Av Odd Tore Saugerud

I grankrattet nord for Spilen ligger det en stor steindemning, om lag 50 meter lang og nesten 4 meter høy på det høyeste. Den ble bygget rundt 1917 for å demme opp det lille myrtjernet Spilen, se bilde nr. 24425. Bare bunnluke, som er synlig på bildet, ikke noe uttak for rørgate, heller ikke noe overløp. Det siste ble det heller ikke bruk for, for dammen ble aldri fylt. Kjentmannsmerkehåndboken for 2006-08 anfører at dårlig grunnforhold gjorde at demningen lakk, men bekken som er demt opp er ikke mye mer enn et myrsig, så det å fylle dammen måtte ha vært en svært langvarig sak, selv med tett demning.